Zapisy online

 
DANE ZGŁASZAJĄCEGO - RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
 
DANE DZIECKA - UCZESTNIKA ZAJĘĆ
 
OŚWIADCZENIE (każdy poniższy punkt wymaga akceptacji